Tvůrčí a restaurátorské dílny

Organizování pracovních pobytů restaurátorů, stejně jako tvůrčích dílen s renomovanými, ale i začínajícími restaurátory a umělci by se mělo stát trvalou součástí projektu; restaurátoři a umělci budou „blízko“ návštěvníkům, návštěvníci budou mít pravidelně příležitost „nahlížet“ do ateliérů na tvůrčí proces, vidět výsledky práce. Projekt bude podporovat umělce a restaurátory, poskytovat jim tvůrčí prostředí, možnost vzájemných konzultací, odborné semináře.