Koncerty

Obdobně jako u výstavních sálů; zde se bude propojovat jedinečný vizuální zážitek z barokního oválného prostoru s vysokými okny, funkčními krby a nebývalou akustikou. Tradicí by se měly stát koncerty varhanní hudby, zejména koncerty pro dvoje varhany. Dále budou hudební události profilované podle poptávky a budou také umožňovat propojení s místní komunitou v obci i širším okolí. Samozřejmostí budou koncerty klasické hudby k významným příležitostem a událostem – jako např. u příležitosti vánoc. Kapacita tohoto sálu bude dle uspořádání židlí a velikosti orchestru až 200 lidí.