Výstavy

Jedinečné prostředí barokního zámku nabídne zajímavé prostory pro výstavy – rozlehlé sály i menší „kabinety“, široké chodby a vzdušná schodiště. Propojení barokní architektury se sbírkami klasického i moderního českého umění je jedna z výrazných charakteristik projektu Zámek Týnec, n.k.p. Zahájení výstav, vernisáže, by se měly pro lokalitu stát společenskou událostí, kde se mohou lidé z místa i širšího okolí sejít, pohovořit, společně si prohlédnout představované umění, setkat se s žijícími umělci; obdobnými společenskými akcemi by se měly stát i závěrečné dny otevřených dveří (vždy poslední den výstavy, před jejím odinstalováním).

  • Součástí konceptu obnovy jsou i tematické komentované prohlídky k historii památky a významným osobnostem s ní spojených a k aktuálním výstavám proškolenými zaměstnanci; prohlídky odborné i populární, speciální pro školy. Zatím jsou zpracovávány tyto okruhy (v závislosti na poptávce budou upravovány a rozšiřovány):
  • památka a její historie (baroko obecně, týnecký zámek, architektura, významné osobnosti posledních třech století, obnova objektu, umělecká výzdoba, fresky, umělecko-řemeslné detaily, sběratelství, poznámky k archeologickým nálezům ap.)
  • Jaroslav Polívka (1886-1960), významný konstruktér, sběratel umění, majitel zámku ve 20. a 30. letech 20. století, po emigraci do USA spolupracoval s americkým architektem Frankem Lloydem Wrightem
  • Josef Váchal (1884-1969), rodák od Domažlic, jeho vztah k Šumavě, tematický kontext s regionem – pobyt na týneckém zámku atp.
  • české výtvarné umění (dle aktuální nabídky)
  • zvláštní akce propojující výstavy s okolím