Zámek Týnec v letech 1934 – 1999

V krizových třicátých letech však velkopodnikatel ve stavebnictví architekt Polívka zkrachoval a správu zámku v Týnci v r. 1934 převzal největší jeho věřitel - Záložna ve Velvarech. Po různých pokusech o jeho využití 15.6.1937 zámek koupila církev evangelická-metodistická k umístění sociálního ústavu Spolku pro péči o sirotky v Praze, Ječná ul. Tento spolek zřídil v zámku sirotčinec.

Od 1. října 1951 byl zámek v Týnci zestátněn, sirotčinec byl vystěhován do Karlových Varů a Klatov a do zámku se přistěhovala vojenská posádka z kasáren pod Černou věží v Klatovech. V zámku se pak vojenské útvary střídaly až do prosince 1988, kdy byli vojáci přemístěni do Kdyně, a zámek byl vyprázdněn k provedení generální opravy. K této však nedošlo.

Pro značné finanční náklady na potřebnou opravu zámku církev evangelická-metodistická nepožádala o restituci svého majetku. Proto v r. 1990 vojenská správa hospodářskou smlouvou převedla zestátněný majetek na firmu Sipox, s.r.o. Bratislava, která téhož roku jej prodala firmě Vakam, s.r.o. Praha. Tato firma plánovala ze zámku a výstavbou v okolí zřídit hotelová zařízení nejvyšší kvality. Nechala zcela nevhodně rekonstruovat krov a střechu, zámek nechala ocenit na 80 milionů Kčs a vzala si na něj mnohamilionovou půjčku. Z nereálných plánů se nic neuskutečnilo a v r. 1995 byl vyhlášen konkurs. Správkyní konkursní podstaty byla JUDr. Srbová v Praze, která se zámek snažila různým zájemcům prodat.

To se podařilo až po čtyřech letech, kdy koncem roku 1999 zámek Týnec koupil současný vlastník Jan Pelánek Lazarowitz. Tento mecenáš a sběratel umění zámek koupil s cílem vybudovat zde umělecké centrum a muzeum moderního umění a umístit sem své sbírky.