Vize

V roce 2000 byly současným majitelem zahájeny postupné kroky k záchraně a rekonstrukci zámku. Díky vlastním prostředkům majitele, ale i příspěvkům Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje, byly v uplynulých letech provedeny nejdůležitější záchranné práce tak, aby nedocházelo k další destrukci. V roce 2017 bylo projektu Zámek Týnec, národní kulturní památka schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vedoucí ke kompletní revitalizaci hlavní budovy zámku.

Hlavním cílem a vizí projektu je komplexní obnova hmotného i nehmotného kulturního dědictví vrcholně barokního zámku na muzeum umění, smysluplné celoroční využití pro nejširší veřejnost i odborníky, vybudování návštěvnické infrastruktury, zabezpečení ochrany a digitalizace památky a mobiliáře.

V historických prostorách vzniknou prohlídkové trasy, kde bude prezentována historie objektu a okolí, archeologické nálezy z čestného dvora, architektura vrcholného baroka a osobnost světoznámého architekta G. B. Alliprandiho, osobnost stavebníka Maxmiliána Norberta Krakowského z Kolowrat, osobnost a dílo majitele zámku z 20. let 20. století dr. Jaroslava Polívky, fresková výzdoba a umělecké artefakty umělců se zámkem spojených (Josef Váchal, Alfons Mucha, Adolf Loos, Jan a Rafael Kubelíkové a další). Historické sály budou sloužit pro historické expozice, výstavy výtvarného umění, koncerty, příležitostná divadelní představení, tvůrčí práci umělců. Revitalizován tak bude mj. koncertní sál a sál divadelní (oba využívané i pro výstavy) a desítky nových sálů a prostorů pro výstavy, ateliéry pro tvůrčí práci umělců s možností nahlédnutí návštěvníků na tvůrčí proces a nezbytné zázemí sociální pro veřejnost, depozitáře pro sbírky a balící materiál (klima bedny, rámy ap.), šatny pro účinkující a zaměstnance. V případě realizace projektu vznikne několik nových pracovních míst.

Cílem projektu ZÁMEK TÝNEC, n.k.p. je využít celoročně potenciál místa a zajistit kulturní kapacity s odpovídajícím technickým zázemím pro širokou veřejnost, které jsou v tuto chvíli v oblasti zcela nedostatečné.

Vizí a přáním majitele je, aby příchozí vnímal kvalitu a autentičnost opravené a znovu zpřístupněné památky, aby pocítil hrdost na um našich předků, na naše kulturní dědictví, aby se zdržel, obohatil návštěvou výstavy či koncertu, poučil se nebo dověděl něco zajímavého z historie, architektury, umění či starých řemesel, odjel spokojený, sdělil svým přátelům a známým pozitivní reference a rád se vracel.