Warning: Illegal string offset 'cz' in /www/doc/www.zamektynec.cz/www/conf.php on line 1118

Warning: Illegal string offset 'cz' in /www/doc/www.zamektynec.cz/www/conf.php on line 1118

Warning: Illegal string offset 'cz' in /www/doc/www.zamektynec.cz/www/conf.php on line 1118
Zámek Týnec - areál v rekonstrukci – plánované otevření v roce 2020

Vítejte na webových stránkách zámku Týnec

V roce 2000 byly současným majitelem zahájeny postupné kroky k záchraně a rekonstrukci zámku. Díky vlastním prostředkům majitele, ale i příspěvkům Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje, byly v uplynulých letech provedeny nejdůležitější záchranné práce tak, aby nedocházelo k další destrukci. V roce 2017 bylo projektu Zámek Týnec, národní kulturní památka, schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnutí finanční podpory z EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vedoucí ke kompletní revitalizaci zámku.

Hlavním cílem a vizí projektu je komplexní obnova hmotného i nehmotného kulturního dědictví vrcholně barokního zámku na muzeum umění, jeho smysluplné celoroční využití pro nejširší veřejnost i odborníky, vybudování návštěvnické infrastruktury a zabezpečení ochrany a digitalizace památky a mobiliáře.