Současnost

O zastavení devastace a zahájení procesu respektu vůči hodnotám památky se zasloužil až dnešní majitel objektu Jan Pelánek Lazarowitz, který již od roku 1999 směruje veškeré svoje úsilí a činnosti k rehabilitaci areálu a jeho obnově; pečuje o autenticitu místa v celku i detailu, důsledně používá tradiční technologie a zároveň od samého počátku záchranných prací pracuje na sjednocení s koncepcí využití památky pro kulturní účely.

Celková koncepce obnovy areálu zámku Týnec spočívá v dosazení Týnce na vrchol hierarchie barokních zámků, kteréžto místo z historických důvodů nikdy neměl, vzkřísit tento skvost středoevropské architektury a vyzdvihnout jej na úroveň plánovanou jeho původním stavebníkem hrabětem Maxmiliánem Norbertem Krakowským z Kolowrat (místodržící Království českého a rytíř Zlatého rouna). Například Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. v knize Lokální a regionální kultura v České republice jej označuje za nejpodceňovanější stavbu v Čechách. První odezvou je nedávné zařazení stavby na seznam národních kulturních památek (zámek Týnec byl schválen k zápisu do seznamu národních kulturních památek na zasedání vlády ve středu 28. 5. 2014), které bylo nejen oceněním stavby, ale i přístupu k její obnově, kvality prací i budoucího využití.

Uskutečňovaná náplň – muzeum a galerie – je realizována bez jakýchkoliv dispozičních zásahů (mimo nezbytné sociální zázemí). Restaurována bude všechna dochovaná umělecká výzdoba. Doplněna bude nikoliv pseudohistoricky, nýbrž ve spolupráci s některými z nejvýznamnějších současných umělců. Vybavení bude podřízeno uvedeným účelům – muzeu, galerii a tvůrčí umělecké a restaurátorské práci.

Jednu z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších částí sbírky Jana Pelánka představuje dílo Josefa Váchala, jednoho z předních umělců své doby, spjatého s krajem jednak tím, že se narodil v nedaleké Milavči u Domažlic, tím, že z obce Olšany (v klatovském okrese) pocházela jeho první žena Máša, ale zejména tím, že kraj často navštěvoval a v Pošumaví nachodil stovky kilometrů.

Tyto (často i několikadenní) procházky jsou dokumentovány samotným umělcem v dochovaných mapách. Josef Váchal byl se ZÁMKEM TÝNEC spjat také častými pobyty a zpracováváním místních námětů v uměleckém díle. Je málo vhodnějších míst pro prezentaci tohoto západočeského rodáka a významného umělce.

Život občanů obce Týnec vždy ovlivňoval i dnes velmi ovlivňuje jak dříve panský zemědělský dvůr, tak i vlastníci a život v zámku. Pro občany to znamenalo dostatek pracovních příležitostí a následný rozvoj obce.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: