Vize

V roce 2000 byly současným majitelem zahájeny postupné kroky k záchraně a rekonstrukci zámku. Díky vlastním prostředkům majitele, ale i příspěvkům Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje, byly v uplynulých letech provedeny nejdůležitější záchranné práce tak, aby nedocházelo k další destrukci. V roce 2017 bylo projektu Zámek Týnec, národní kulturní památka schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vedoucí ke kompletní revitalizaci hlavní budovy zámku.

Hlavním cílem a vizí projektu je komplexní obnova hmotného i nehmotného kulturního dědictví vrcholně barokního zámku na muzeum umění, smysluplné celoroční využití pro nejširší veřejnost i odborníky, vybudování návštěvnické infrastruktury, zabezpečení ochrany a digitalizace památky a mobiliáře.

V historických prostorách vzniknou prohlídkové trasy, kde bude prezentována historie objektu a okolí, archeologické nálezy z čestného dvora, architektura vrcholného baroka a osobnost světoznámého architekta G. B. Alliprandiho, osobnost stavebníka Maxmiliána Norberta Krakowského z Kolowrat, osobnost a dílo majitele zámku z 20. let 20. století dr. Jaroslava Polívky, fresková výzdoba a umělecké artefakty umělců se zámkem spojených (Josef Váchal, Alfons Mucha, Adolf Loos, Jan a Rafael Kubelíkové a další). Historické sály budou sloužit pro historické expozice, výstavy výtvarného umění, koncerty, příležitostná divadelní představení, tvůrčí práci umělců. Revitalizován tak bude mj. koncertní sál a sál divadelní (oba využívané i pro výstavy) a desítky nových sálů a prostorů pro výstavy, ateliéry pro tvůrčí práci umělců s možností nahlédnutí návštěvníků na tvůrčí proces a nezbytné zázemí sociální pro veřejnost, depozitáře pro sbírky a balící materiál (klima bedny, rámy ap.), šatny pro účinkující a zaměstnance. V případě realizace projektu vznikne několik nových pracovních míst.

Cílem projektu ZÁMEK TÝNEC, n.k.p. je využít celoročně potenciál místa a zajistit kulturní kapacity s odpovídajícím technickým zázemím pro širokou veřejnost, které jsou v tuto chvíli v oblasti zcela nedostatečné.

Vizí a přáním majitele je, aby příchozí vnímal kvalitu a autentičnost opravené a znovu zpřístupněné památky, aby pocítil hrdost na um našich předků, na naše kulturní dědictví, aby se zdržel, obohatil návštěvou výstavy či koncertu, poučil se nebo dověděl něco zajímavého z historie, architektury, umění či starých řemesel, odjel spokojený, sdělil svým přátelům a známým pozitivní reference a rád se vracel.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: