Zámek Týnec v letech 1934 – 1999

V krizových třicátých letech však velkopodnikatel ve stavebnictví architekt Polívka zkrachoval a správu zámku v Týnci v r. 1934 převzal největší jeho věřitel - Záložna ve Velvarech. Po různých pokusech o jeho využití 15.6.1937 zámek koupila církev evangelická-metodistická k umístění sociálního ústavu Spolku pro péči o sirotky v Praze, Ječná ul. Tento spolek zřídil v zámku sirotčinec.

Od 1. října 1951 byl zámek v Týnci zestátněn, sirotčinec byl vystěhován do Karlových Varů a Klatov a do zámku se přistěhovala vojenská posádka z kasáren pod Černou věží v Klatovech. V zámku se pak vojenské útvary střídaly až do prosince 1988, kdy byli vojáci přemístěni do Kdyně, a zámek byl vyprázdněn k provedení generální opravy. K této však nedošlo.

Pro značné finanční náklady na potřebnou opravu zámku církev evangelická-metodistická nepožádala o restituci svého majetku. Proto v r. 1990 vojenská správa hospodářskou smlouvou převedla zestátněný majetek na firmu Sipox, s.r.o. Bratislava, která téhož roku jej prodala firmě Vakam, s.r.o. Praha. Tato firma plánovala ze zámku a výstavbou v okolí zřídit hotelová zařízení nejvyšší kvality. Nechala zcela nevhodně rekonstruovat krov a střechu, zámek nechala ocenit na 80 milionů Kčs a vzala si na něj mnohamilionovou půjčku. Z nereálných plánů se nic neuskutečnilo a v r. 1995 byl vyhlášen konkurs. Správkyní konkursní podstaty byla JUDr. Srbová v Praze, která se zámek snažila různým zájemcům prodat.

To se podařilo až po čtyřech letech, kdy koncem roku 1999 zámek Týnec koupil současný vlastník Jan Pelánek Lazarowitz. Tento mecenáš a sběratel umění zámek koupil s cílem vybudovat zde umělecké centrum a muzeum moderního umění a umístit sem své sbírky.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: