Areál zámku a další památky obce Týnec

V obci Týnec a v jejím okolí se nachází celá řada dalších památek. Z nemovitých kromě objektů zámku, kostela a objektů kolem, to jsou sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého poblíž zámku, roubená chalupa u kostela, loretánská kaple v Loretě z r. 1711, zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého v lese V Oborách z poč. 18. stol., boží muka v Rozpáralce z r. 1575 a kámen s reliéfy ze stejných božích muk nyní uložený v Týnci č. p. 69. V Loretě je chráněná přírodní a technická památka – unikátní podzemní důl na vápenec. V obci je též několik staveb lidové architektury (např. kaple v Horní Lhotě, boží muka sv. Anny a v Rozpáralce. Je zde též poměrně mnoho zachovaných sakrálních křížů, nejstarší z r. 1843.

Zámecký park

V Čechách a na Moravě existuje přes 800 zámků a zámečků. Vybudování tak husté sítě šlechtických sídel má jistě své historické a společenské kořeny, avšak často zde spolurozhodovala i naše krásná a rozmanitá příroda. Proto také většina zámeckých budov navazuje na své okolí a tvoří s ním jeden celek. Za impozantním týneckým zámkem z počátku 18. století se táhne volně řešený park s ústředním stromořadím, většími palouky a věkovitým, velmi působivým, stromovím. V parku roste řada vzácných dřevin, mezi nimiž vyniká zejména jedle kavkazská, žlutopestrý tis, platan, červenolistý buk, sloupovité duby letní a cenné staré lípy. Park je na kopci a umožňuje krásný rozhled po kraji a projekt ZÁMEK TÝNEC, n.k.p. počítá do budoucna se stavbou rozhledny, která by poskytla téměř kruhový výhled na Šumavu, Pošumaví a vnitrozemí Čech. Rozhledna by se jistě stala dalším významným tahákem a zvýšila návštěvnost komplexu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mezi dominanty Týnce patří bezesporu i kostel z první poloviny 14.stol, zbarokizovaný v 17. století a v polovině 18. století. Věž přistavena kolem roku 1660 Vilémem Albrechtem Krakovským z Kolovrat. Na věži zvony z let 1666-1669, současné hodiny z r. 1932. Hlavní movité památky: hlavní oltář spodní část z roku 1630, horní z let 1660-70, vedlejší oltáře z 1. pol. 18. stol., křtitelnice z r. 1678, dveře z roku 1617, zázračná soška Madony s Ježíškem 1460-70 (z bezpečnostních důvodů není umístěna), obložení oratoře z r. 1674, balustráda 1730-51, varhany s erby z r.1805 aj.

Loreta

Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého z 1. třetiny 18. stol. (památka v současnosti ve vlastnictví církve evangelické-metodistické). Stavitelem byl pravděpodobně Antonín Gilmeti. Uvedena již na mapě z r. 1720. V r. 1783 zrušena, 1790 odstrojena a ponechána zkáze.

Loretánská kaple z r. 1711. V r. 1783 zrušena, stavba 1790 prodána Václavu Helmingerovi za 30 zl., na žádost občanů 1830-37 obnovena.

Důl na vápenec a vápenka u lorety

Pozoruhodné důlní dílo, tzv. Kolowratova štola, je geologickými odborníky a historiky hornictví považováno za skutečnou kuriozitu. Už v sedmdesátých letech 20. století prozkoumali a důkladně zaměřili toto pozoruhodné důlní dílo dva speleologové (Stanislav Tůma a Pavel Bosák); přitom zjistili, že důl má tři patra, z nich nejvyšší je dlouhé 100 m, střední patro je svou délkou 600 m, výškou 10m a šířkou 15m nejrozsáhlejší, spodní patro je 400m dlouhé. Při průzkumu byly nalezeny zbytky kolejnic, vozíků, výdřevy a úplný ruční výtah včetně vrátku. V posledním desetiletí se objevují záměry zřídit v dole léčebnu dýchacích potíží, zatím jsou však důlní prostory zimovištěm početné kolonie deseti druhů netopýrů. Existují snahy prohlásit Kolowratovu štolu za technickou památku.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: