Historické rekonstrukce – divadlo, slavnosti ad.

Sály zámku jsou využitelné i pro rozmanité historické rekonstrukce ze šlechtických dvorů jako např. tzv. barokní noci s využitím barokních kostýmů, tance, kratochvilných barokních her, historickým květinovým aranžmá ap., patří sem i divadlo - navazuje se tak na historickou tradici, kdy byla divadelní představení a koncerty obvyklou kratochvílí obyvatel. Stejně jako koncertní sál i sál divadelní bude zároveň výstavním prostorem, divadelní představení se budou odehrávat v prostředí výstavní expozice. Sál pojme (dle rozsahu divadelní výpravy) 100 až 150 lidí. Předpokládaná spolupráce s divadly, popřípadě studenty. Sál může být využit i pro výtvarné performance nebo taneční vystoupení.