Ostatní akce

Historické sály zámku budou sloužit i pro konání řady dalších akcí, jako jsou přednášky a semináře, diskuse, předčítání ap.

Flexibilní a přátelské prostředí zámku Týnec nabídne i prostory pro nejrůznější komorní akce kulturního, vzdělávacího i tvůrčího charakteru. Zejména budou vítány přednášky tematicky spojené s objektem – historie, architektura, výtvarné umění ap. - pro širokou i odbornou veřejnost. Prostory budou vybaveny odpovídajícím zařízením (ozvučení, židle).

Plánujeme taktéž další tematické, kulturně vzdělávací historické rekonstrukce, společenské akce se zapojením místních obyvatel, studentů klatovského gymnázia (Jezuitské barokní divadlo) nebo i divadel zaměřených na tvorbu „site specific“ (např. známá divadelní skupina z Malovic Continuo); tradicí by se mohly stát i tzv. barokní slavnosti (které jsou nepřekonatelně dobře již léta organizovány v Českém Krumlově), které navozují (i díky případné možnosti vypůjčit si dobové kostýmy) pocit autentického prožitku barokní noci s odpovídající „kratochvilnou“ zábavou, tancem, občerstvením i barokním ohňostrojem využívajícím výhradně barokní dobové technologie.

Po stopách Josefa Váchala

Plánovaná pravidelná atraktivita obnášející komentovanou prohlídku výstavy Josefa Váchala a pěší putování po Váchalem “prošlapaných” cestách – vzhledem k jejich rozsáhlosti, bude i tato část každoročně obměňovaná, ale v průběhu let počítá provozovatel s ustálením nejoblíbenější trasy jako pravidelné každoroční atraktivity.

Po stopách Josefa Váchala:

  • První Váchalova cesta (Mirotice, Písek, Vodňany, Bavorov, Vimperk, Kašperské Hory, Chudenice, Klatovy, …)
  • Druhá cesta – velké putování po Šumavě, od Želnavy až po Špičák přes Prášily
  • Milavče – místo Váchalova narození; Olšany – zde žili rodiče jeho ženy Máši; Neprochovy (dříve Neprachovy) – objevil při toulkách, jejich atmosféru vložil do cyklu deseti grafik Neprachovy a krajinné motivy; zámek Bezděkov – Váchal s přítelkyní Mackovou zde objevili Spiessův hrob (kočovný herec, dobrodruh, spisovatel, podivín).

Dny květin a stromů

Aktivity inspirované skotskými zvyklostmi, organizovány v čase květu konkrétních rostlin, např. sasanek. Na den sasanek by návštěvníci mohli být pozváni k zajímavé přednášce o těchto a dalších chráněných rostlinách a vidět sasanky v plném květu v parku. V zámecké zahradě rostou také lípy a návštěvníci by proto mohli být pozváni k procházce pod těmito kvetoucími stromy, slyšet povídání o léčivé hodnotě rostlin a také dostat(ochutnat) lipový čaj. Tato akce slouží jako připomínka přímého spojení mezi přírodou a léčbou běžných neduhů, na kterou mnozí zapomínají díky naší závislosti na výrobcích moderního farmaceutického průmyslu.

Chození a povídání

Různé druhy organizovaných zážitkových procházek, např. brzy ráno při rozednění nebo navečer se stmíváním, „Procházka při ptačím zpěvu“, kdy by ornitolog vedl výpravu po parku a zájemce upozorňoval na zpěv jednotlivých druhů ptáků a také o každém z nich krátce popovídal. Návštěvníci by tak mohli, při zaposlouchání se do probouzející přírody, být vedeni k většímu vnímání a chápání jejího kouzla.

Umění v zahradě

Zahrady a parky jsou ideálním místem ke zřízení sochařského parku. Spojení přírody a umění. Volný vstup.

Znovuoživování historických cest pro pěší,

dnes většinou zarostlých a nefunkčních. Cílem je, aby se obyvatelé všech čtyř částí Týnce, ale i sousedních obcí mohli bezpečně přesouvat pěšky, maminky s kočárky ap.